Grudziądzki Park Przemysłowy

W jaki sposób pomagamy
przedsiębiorcom z Grudziądza?

Park Przemysłowy to zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną utworzony w celu wspierania lokalnych Przedsiębiorców.

Główne cele GPP:

  • zapełnienie oferowanych powierzchni firmami oraz tworzenie sprzyjających warunków prowadzenia działalności gospodarczej,
  • przyciąganie inwestorów
  • pomoc w tworzeniu miejsc pracy

Strzałka w górę