Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości

Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości celem zapewnienia lepszych warunków do rozwoju MŚP w m. Grudziądzu

Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o. realizuje projekt pod nazwą ”Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości celem zapewnienia lepszych warunków do rozwoju MŚP w m. Grudziądzu”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez rozwój infrastruktury biznesowej w postaci inkubatorów przedsiębiorczości dla start-upów z sektora MŚP, z terenu miasta Grudziądza i województwa kujawsko-pomorskiego.

Wartość projektu: 19 495 500,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 13 472 500,00 PLN

Strzałka w górę