Gmina na 5 !

Miasto Grudziądz uzyskało tytuł Gminy na 5 !

Miasto Grudziądz uzyskało tytuł Gminy na 5 ! w edycji 2016/2017 rankingu przygotowywanego przez Studenckie Koło Naukowe Akceleracji, działające przy Instytucie Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w SGH w Warszawie. Badania prowadzone były przez Instytut Przedsiębiorstwa i zostały poświęcone zachow

Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o.

Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o. powstał w 2005 roku. Park powstał ze środków SPO WK-P 2004 – 2006. Projekt GPP obejmował uzbrojenie terenów niezabudowanych oraz wykupienie z rąk syndyka masy upadłościowej GZPG- um Stomil dwóch hal i ich kapitalny remont. Początkowa spółka dysponowała ok. 40 ha terenów niezabudowanych oraz 12 tyś m kw. powierzchni przemysłowej w halach.

Dziś GPP Sp. z o.o. zajmuje się:

 • pozyskiwaniem terenów, przygotowaniem ich i pozyskiwaniem inwestorów,
 • działaniem na rzecz rozwoju MŚP –  dwa inkubatory,
 • pełni rolę „Opiekuna inwestorskiego” w stosunku do firm, które inwestują w Grudziądzu,
 • zakupami grupowymi,
 • promocją gospodarczą Gminy – Miasta Grudziądz,
 • współpracą z Pomorską Specjalna Strefą Ekonomiczną.

Podsumowanie 12 lat działalności:

 • widoczny spadek bezrobocia: stopa bezrobocia grudzień 2005 – 28,7%, grudzień 2016 – 13,1%
 • pozyskanie strategicznych inwestorów około 2000 miejsc pracy (Rossmann SDP, Schumacher Packaging, Mr Garden, SITS INDASTRY, CBW Unitex, SKS Connecto Poland),
 • współpraca z lokalnymi firmami np. założenie klastra (GKPL), kojarzenie firm, organizacja misji gospodarczych,
 • uporządkowanie obsługi inwestorów,
 • zbudowanie oferty inwestycyjnej (baza danych terenów komunalnych, prywatnych),wypracowanie lokalnego mechanizmu zachęt – zwolnienia w podatku od nieruchomości w ramach de minimis, pomocy regionalnej.

Strzałka w górę