Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o.z siedzibą w Grudziądzu od 10 sierpnia 2022 r. do 22 sierpnia 2022 r. przedłuża ogłoszony nabór do projektu
pn. „Moja własna firma” dla osób zainteresowanych w
sparciem finansowym na założenie własnej działalności gospodarczej. 

W ramach projektu oferowana jest dotacja w wysokości
23 050,00 zł oraz  wsparcie pomostowe wynoszące
2 800,00 zł miesięcznie.

(liczba miejsc: 10)

Uczestnikiem projektu może być osoba w wieku  18-29 lat  zamieszkała lub ucząca się (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego będąca:

Osobą bezrobotną niezarejestrowaną w urzędzie pracy

lub

Osobą bierną zawodowo  –osobą, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna).

 

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu   56 696 80 92

Grudziądzki Park Przemysłowy Spółka z o.o.

86-300 Grudziądz ul. Waryńskiego 32-36 hala 76 (biuro zarządu)

strona internetowa: www.gpp.grudziadz.pl

nr telefonu: 56 696 80 92 mail: gpp.mojafirma@gmail.com

Strzałka w górę