Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o.
z siedzibą w Grudziądzu
od 12 lipca 2022 r. do 09 sierpnia 2022 r.
ogłasza nabór do projektu pn. „Moja własna firma”
dla osób zainteresowanych wsparciem finansowym
na założenie własnej działalności gospodarczej.
W ramach projektu oferowana jest dotacja w wysokości
23 050,00 zł oraz wsparcie pomostowe wynoszące
2 800,00 zł miesięcznie.
(liczba miejsc: 10)
Uczestnikiem projektu może być osoba w wieku 18-29 lat zamieszkała lub ucząca się (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego będąca:
Osobą bezrobotną niezarejestrowaną w urzędzie pracy
lub
Osobą bierną zawodowo –osobą, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna).

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 56 696 80 92

Grudziądzki Park Przemysłowy Spółka z o.o.
86-300 Grudziądz ul. Waryńskiego 32-36 hala 76 (biuro zarządu)
strona internetowa: www.gpp.grudziadz.pl
nr telefonu: 56 696 80 92 mail: gpp.mojafirma@gmail.com

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji uczestników

Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 2 Karta oceny predyspozycji kandydata

Załącznik nr 3 Karta weryfikacji formalnej formularza

 Załącznik nr 4 Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacji

Załącznik nr 5 wzór umowy przystąpienia do projektu

Załącznik nr 6 Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych

Załącznik nr 7 wzór umowy o wsparcie szkoleniowe

Strzałka w górę