Ogłoszenie o otwartym naborze partnera

Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o. ogłasza otwarty nabór partnera w celu wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu partnerskiego pt. „Budowa infrastruktury biznesowej w Grudziądzu wraz z centrum demonstracyjnym i laboratorium testowym ekologicznych systemów ogrzewania i chłodzenia”

Ogłoszenie

Wyniki naboru

Strzałka w górę
Test
Test