Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Na terenie Grudziądza znajdują się tereny w dwóch lokalizacjach objęte Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną:

https://baza.paih.gov.pl/offer/detail/04-194

oraz

https://baza.paih.gov.pl/offer/detail/04-328

Jak inwestować – Pomoc publiczna

Przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na podstawie zezwolenia, przysługuje zwolnienie z podatku dochodowego z tytułu:

 • określonych w zezwoleniu wydatków inwestycyjnych

i/lub

 • określonego w zezwoleniu poziomu zatrudnienia,
  przy czym dopuszczalną wielkość pomocy określa się jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy i wyższej kwoty kosztów: nowej inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników.

Pomoc publiczna w świetle aktualnych przepisów prawa:
Wysokość wskaźnika intensywności pomocy publicznej dla województwa kujawsko – pomorskiego: 35%

Dla małych i średnich przedsiębiorców wskaźnik ten wynosi odpowiednio: 55% i 45 %)
Minimalna wartość nakładów inwestycyjnych wynosi 100 tys. EUR przy zachowaniu warunku prowadzenia działalności gospodarczej przez okres minimum 5 lat oraz 3 lat dla MSP.

Udział własny przedsiębiorcy w nakładach związanych z nową inwestycją powinien wynosić co najmniej 25%.
Kwoty pomocy regionalnej otrzymane z kilku źródeł, krajowych lub zagranicznych, podlegają sumowaniu.

Więcej: www.strefa.gda.pl

Nowy folder Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

okładka folderu psse 2022

Oferta Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie Grudziądza

Kompleks III - Droga Graniczna – 15,0467 ha

Specyfikacja

 • Lokalizacja:
  W kompleksie tym znajdują się wolne trzy nieruchomości: przy ul. Granicznej o powierzchni 6,4622 ha oraz sąsiadujące z sobą 3,5059 ha i 5,0786 ha przy ul. Droga Kurpiowska.
 • Właściciel:
  Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.
 • Dostępna powierzchnia:
  6,4622 ha, 3,5059 ha, 5,0786 ha
 • Ewidencja gruntów:
  działka 261/2, obręb 163, pow. 3,5059 ha; działka 261/8, obręb 163, pow. 3,9071 ha
 • Przeznaczenie:
  Teren pod składy i produkcję. Miejski Plan Zagospodarowania Przestrzennego Uchwała Nr XX/31/16 Rady Miejskiej Grudziądza z 27.04.2016. (zobacz: uchwała / plan)
 • Forma zbycia:
  sprzedaż.
 • Sąsiedztwo:
  Nieruchomości położone w kompleksie przemysłowym znajdują się pomiędzy ul. Jana Pawła II, ul. Graniczną, a ul. Droga Kurpiowska. Nieruchomość o powierzchni 3,9071 ha znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie firmy Mr Garden. Druga nieruchomość znajduje się przy ul. Droga Kurpiowska w bezpośrednim sąsiedztwie firmy LIMITO. Po przeciwnej stronie ulicy znajduje się zabudowa rzemieślnicza i przemysłowa.
 • Skomunikowanie:
  Nieruchomości znajdują się w kompleksie przy Trasie Średnicowej Grudziądza (ul. Jana Pawła II), która prowadzi od zjazdu z autostrady A1 (węzeł Grudziądz) do dróg wylotowych w kierunku Kwidzyna (droga krajowa nr 55) i Olsztyna (droga krajowa nr 16).
 • Media techniczne:
  • Dla działki 261/8 o pow. 3,9071 ha:
   • woda – wodociąg Dn 225 w ciągu ul. Droga Graniczna
   • kanalizacja, sieć o średnicy rury 110 mm położona jest około 100 m od granicy działki w ciągu ulicy Droga Graniczna.
   • gaz – gazociąg w ciągu ul. Droga Graniczna Dn 250 mm
   • energia elektryczna – 04 kV, skablowana linia w ul. Droga Graniczna
   • odprowadzenie wód deszczowych – należy wykonać system odprowadzenia wód deszczowych do Kanału Trynka, z którym nieruchomość graniczy
  • dla działki położonej przy ulicach Droga Kurpiowska i Margaretkowa:
   • woda – wodociąg Dn 225 w ciągu ul. Droga Kurpiowska lub Dn 160 w ciągu ulicy Margaretkowej
   • kanalizacja – sieć grawitacyjna o średnicy rury Dn 200 mm położona jest w ciągu ulicy Droga Kurpiowska.
   • gaz – gazociąg w ciągu ul. Droga Kurpiowska, Dn 110
   • energia elektryczna – 04 kV, skablowana linia w ul. Droga Graniczna (około 50 m od granicy działki)
   • odprowadzenie wód deszczowych – należy zaprojektować system odprowadzenia wód deszczowych do Kanału Trynka, z którymi sąsiaduje nieruchomość.
 • Dodatkowe informację:
  Status strefy ekonomicznej.

Mapa


Kompleks IV - Lipowa – 27,5369 ha

Specyfikacja

 • Lokalizacja:
  Ul. Lipowa.
 • Właściciel:
  Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.
 • Dostępna powierzchnia:
  27,5369 ha
 • Ewidencja gruntów:
  203/9
 • Przeznaczenie:
  Teren pod składy i produkcję. Miejski Plan Zagospodarowania Przestrzennego Uchwała Nr XVII/158/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 03.12.2007 roku. (zobacz: uchwała / plan)
 • Forma zbycia:
  sprzedaż.
 • Sąsiedztwo:
  Nieruchomości położone w kompleksie przemysłowym znajdują się pomiędzy ul. Lipową a kanałem Trynką za którym znajdują się tereny przemysłowe (Mr Garden, Limito). Od zachodniej strony znajduje się dzielnica domków jednorodzinnych.
 • Skomunikowanie:
  Nieruchomość znajduje się przy ul. Lipowej prowadzącej do ul. Paderewskiego, która to łączy się bezpośrednio z Trasą Średnicową Grudziądza (ul. Jana Pawła II). Ul. Paderewskiego prowadzi w kierunku Olsztyna (droga krajowa nr 16). Ul. Jana Pawła II prowadzi do zjazdu z autostrady A1 (węzeł Grudziądz).
 • Media techniczne:
  • woda – wodociąg Dn 225 w ciągu ul. Lipowej
  • kanalizacja – sieć o średnicy rury Dn 300 mm położona jest w ciągu ul. Lipowej
  • gaz – gazociąg w ciągu ul. Lipowej, Dn 110
  • energia elektryczna – skablowana linia w ul. Lipowej
  • odprowadzenie wód deszczowych – należy zaprojektować system odprowadzenia wód deszczowych do Kanału Trynka, z którymi sąsiaduje
  • nieruchomość.
 • Dodatkowe informacje:
  Status strefy ekonomicznej.

Mapa


Strzałka w górę