XI Międzynarodowy Kongres Azjatycki

Looking Beyond the Horizon.
Changing Dynamics of International Relations in Asia

Toruń, 22-24 maja 2024 r.

Dzień Republiki Kazachstanu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, ul. Gagarina 13a, Toruń

 22 maja 2024r

 

Konferencja pn. Kazachstan jako miejsce prowadzenia działalności gospodarczej*

Program:

11.00-11.10 Rozpoczęcie i powitanie gości: Dziekan prof. Jerzy Boehlke, dr Adam Marszałek
11.10-11.25 Jego Ekscelencja Alim Kirabayev  Ambasador Republiki Kazachstanu w Polsce
11.25-11.40 Potencjał inwestycyjny Kazachstanu ze szczególnym uwzględnieniem „środkowego korytarza”  (Larissa Jumagaliyeva Radca Ambasady Republiki Kazachstanu w Polsce)
11.40-11.55 Mechanizmy wsparcia prowadzenia działalności gospodarczej przez polskie podmioty w Kazachstanie (Julia Horodecka, kierownik Biura Handlu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Astanie)
11.55-12.10 Doświadczenia POLPHARMY w prowadzeniu działalności gospodarczej w Kazachstanie (przedstawiciel POLPHARMY)
12.10-12.25 Rola transportu w umacnianiu partnerstwa biznesowego Polska-Kazachstan: Wyzwania i perspektywy (przedstawiciel TRANS-RACH)
12.25-12.45 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw w Kazachstanie – wyniki badania (zespół UMK)
12.45-13.15 Dyskusja
13.15-14.00 Rozmowy przy kawie

*Uczestnicy konferencji – przedstawiciele: ambasad, polskich instytucji rządowych i samorządowych, biznesu, Polsko-Kazachstańskiej Izby Gospodarczej, regionalnych instytucji okołobiznesowych, środowiska naukowego.

Link do rejestracji: https://forms.gle/gaTxkH34pWA3aVEe8

Strzałka w górę