Rozbiórka hali na działce nr 10/37 obręb 063 przy ul Waryńskiego 32-36 w Grudziądzu

W dniu 08.09.2021 r. Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o. podpisał umowę z firmą Sonnenfeld Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Dariusz Sonnenfeld z siedzibą w Grudziądzu na wykonanie rozbiórki trzykondygnacyjnego budynku przemysłowego zlokalizowanego na działce nr 10/37 obręb 063 przy ul. Waryńskiego 32-36 w Grudziądzu.
W imieniu GPP Wykonawca rozbiórki wystąpił do UM w Grudziądzu o wydanie pozwolenia na rozbiórkę budynku przemysłowego. Jednocześnie wystąpiono do Wydziału Środowiska UM w Grudziądzu o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa i krzewów rosnących wokół budynku.
Wykonawca zobowiązał się wykonać przedmiot umowy do 07.12.2021 r.

Strzałka w górę