Grupa zakupowa

Kim jesteśmy

Grupa zakupowa została utworzona w wyniku realizacji projektu pn: „Grupa zakupowa jako forma dostępu przedsiębiorców do wysokiej jakości usług świadczonych przez GPP Sp. z o.o.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach RPO WK-P.

Grupa zakupowa prowadzi wspólne zakupy towarów i usług oraz przeprowadza procesy zakupowe jako Pełnomocnik Zamawiających w różnych trybach, zarówno w rygorze Prawa zamówień publicznych, jak i w oparciu o wewnętrzne regulaminy.

Platforma zakupowa

Platforma Zakupowa (https://platformazakupowa.pl/) jest aplikacją wspierającą procesy zakupowe, przy jej pomocy Grupa Zakupowa organizuje i przeprowadza postępowania zakupowe. W ramach poszczególnych modułów platformy użytkownicy otrzymują specjalistyczne narzędzia do zarządzania wybranymi elementami procesu zakupowego.

Podstawowym zadaniem platformy zakupowej jest sprawne skojarzenie potencjalnych partnerów handlowych oraz uzyskanie optymalnych warunków współpracy dla podmiotów uczestniczących w postępowaniu zakupowym.

Zakupy elektroniczne z wykorzystaniem naszej platformy ułatwiają komunikację pomiędzy kupcami i dostawcami, zwiększają transparentność prowadzonych procesów zakupowych, przyśpieszają analizę i wybór ofert handlowych, a przede wszystkim obniżają koszty zakupów.

Wynagrodzenie za świadczone usługi

Wynagrodzenie za świadczone usługi jest ściśle uzależnione od ich zakresu oraz związanego z nim nakładu pracy wniesionego w wykonywanie poszczególnych czynności. Po analizie potrzeb Naszych Klientów opracujemy przejrzystą oraz rzetelną kalkulację wynagrodzenia w oparciu o:

  • System godzinowy,
  • System ryczałtowy.

Zasady uczestnictwa

DLA KUPUJĄCYCH:DLA DOSTAWCÓW:
Zainteresowanych skorzystaniem z oferowanych usług prosimy o przesłanie wypełnionej deklaracji drogą elektroniczną na adres: gz@gpp.grudziadz.pl

Niezwłocznie po jej otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem w celu zaprezentowania Platformy Zakupowej, omówienia zasad współpracy oraz zakresu świadczonych usług.

Wszystkich zainteresowanych pozyskaniem nowych klientów oraz chętnych uczestnictwem w postępowaniach organizowanych między innymi przez Grupę Zakupową zapraszamy do zarejestrowania się na Platformie Zakupowej (https://platformazakupowa.pl/).

Po zarejestrowaniu będą Państwo otrzymywać na wskazany adres e-mail informacje o wszystkich postępowaniach dotyczących wybranej branży.

Kontakt

Piotr Jagodziński

Radosław Suchan

Justyna Kończyńska

Ikona kopertyE-mail: j.konczynska@gpp.grudziadz.pl

Strzałka w górę